NaomiAls onderwijsadviseur houd ik me bezig met het versterken van het leren in de schoolorganisatie. Ik vind het erg belangrijk dat leraren in scholen ervaren dat zij zelf het onderwijs mogen ontwerpen en dat zij met hun teams in staat zijn om hun kennis en ervaring voor en met elkaar in te zetten. Ik ga uit van de professionele verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vrijheid van mensen om zich zo te kunnen ontwikkelen.

Ik hou me bezig met management en organisatie van scholen, professionele leergemeenschappen en lerende netwerken. Daarbij hoort ook het nadenken over opleiden in de school, het versterken van de professionele cultuur van de school en het herontwerpen van het onderwijs, bijvoorbeeld in krimpsituaties.

Op dit moment werk ik bij schoolbestuur ‘Eenbes Basisonderwijs’ aan de ‘Eenbesacademie’ en bij schoolbestuur Agora in Zaandam aan het versterken van de professionele leergemeenschappen in en tussen scholen.

 

Advertenties