Uit de boekenkast:

etcetera principe

In Het Et-cetera Principe beschrijft Thijs Homan een ‘nieuw perspectief op organisatieontwikkeling’. Ik werd al aangemoedigd om dit boek te lezen door één van de eerste zinnen: ‘Of bestaat er naast de managementwereld van plannen, interventies, stippen aan horizonnen en SMART-gemaakte doelstellingen ook een aanvullende wereld?’ Ik vind het mooi hoe Homan van ‘drone-positie’ switcht naar ‘worms-eye perspective’. Dat is een manier van denken die ik ooit leerde van Paul Valens. Als je een organisatie ‘van de andere kant’ wilt bekijken, is er dus ook altijd een ‘ene kant’. Of je die nou wilt of niet.
Maar wat mooi is in dit boek, is dat Homan de binnenkant beschrijft: wat mensen echt samen doen, ondanks de structuren om hen heen. De sociale en interactionele ruimtes die er zijn en de lokale realiteiten zijn van grotere invloed dan alles wat van buitenaf komt.
Het hoofdstuk over leiderschap is daarna een mooie aanvulling. Wat zou je nog beginnen als leidinggevende, of adviseur van buiten? En dan pleit Homan voor begrip van de leiderschapsparadox. Lezen dit. Zeker als je een leidinggevende rol hebt toebedeeld gekregen in je organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse Onderwijsraad, 2005

 

In ‘Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen’ van de Vlaamse Onderwijsraad lees je verschillende bijdragen van wetenschappers en praktijkdeskundigen over de manier waarop scholen hun beleidsvoerend vermogen kunnen versterken. Daarmee wordt gewezen op hun vermogen om zelfstandig een eigen beleid te voeren, in tegenstelling tot hun vermogen om beleid van anderen (zoals de overheid) uit te voeren.

Het thema wordt belicht vanuit verschillende themagebieden, zoals de ontwikkeling van schoolinterne capaciteiten(door Eric Verbiest), verantwoording en controle (door Roland Vandenberghe), sociaal kapitaal en functiebereik (Fons van Wieringen) en grootschalige onderwijshervormingen (David Hopkins).

Het boek heeft me al verschillende keren geholpen bij het kunnen beschrijven wat ik bedoel als ik het heb over ‘werkelijk creëren van draagvlak voor verandering’ en over de waarde van professionele leergroepen en lerende netwerken voor de kwaliteit van de hele schoolorganisatie.

Advertenties