Als onderwijsontwerper (Belbintype ‘Plant’!) produceer ik vrij veel.
Bijna elk jaar komt er wel een boekje, spel of simulatie uit mijn handen.
Hier staan ze op een rijtje. De meeste zijn nog bij APS te bestellen, maar een aantal bijzondere ontwerpen zijn in opdracht gemaakt en in eigen beheer van de opdrachtgever uitgegeven. Daarvan heb ik meestal zelf geen extra exemplaren meer.

Vragen om Meer (APS 2012) Als je bent gestart met je lerende netwerk, kun je tot de ontdekking komen dat de deelnemers er lang niet allemaal uithalen wat erin zou kunnen zitten. Wat kun je daaraan doen? Werk aan vraagarticulatie en onderschat het belang van de moderator van het netwerk niet. Leidinggeven aan leren betekent hard werken aan het leren van professionals. Downloadt hem hier.

Leidinggeven aan Lerende Netwerken (APS 2011)

Als je als bovenschoolse organisatie of als netwerkcoördinator belang hecht aan een goed functionerend netwerk, hoe zorg je er dan voor dat dit netwerk ook effect heeft op de scholen die vertegenwoordigd worden in het netwerk? Hoe zorg je voor verduurzaming, inbedding in je organisatie, en vooral: voor effect op het onderwijs aan de kinderen?
In deze brochure geven we op basis van theorie, ervaring en praktijk een advies voor het starten met en levend houden van een lerend scholennetwerk. De brochure is online te lezen!
http://viewer.zmags.com/publication/cd77ca7d#/cd77ca7d/1

Of je downloadt hem hier.


Linken om te Leren (APS 2010) – nog verkrijgbaar

Leren in professionele netwerken is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vaak komen mensen naar het netwerk, ruilen informatie en gaan weer terug naar school, maar daar vindt niet werkelijk transfer plaats van de in het netwerk ontwikkelde kennis.

In de simulatie ‘Linken om te Leren’ ben je zelf coördinator van een op te zetten netwerk. De deelnemers zijn niet allemaal even betrokken. Als initiator van het netwerk heb je ongeveer 35 interventies tot je beschikking. Welke zet je wanneer in? En: hoe gaat dat in het echt? Door steeds te reflecteren, kom je meer te weten over mogelijkheden en onmogelijkheden van de netwerk-ontwikkeling waaraan je werkt.

De simulatie ‘Linken om te Leren’ is een interactief instrument, gemaakt om basisscholen of groepen professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen. De simulatie is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld met hulp van internationale experts op het gebied van netwerk-leren.

 

De X-factor van de Leraar (APS, 2009) – niet meer verkrijgbaar
Wat is jouw X-factor en hoe kun je die herkennen? Hoe kan jouw schoolorganisatie jou laten schitteren? Hoe kun je als team samen op zoek naar elkaars talent?
We schreven ons verhaal voor alle schoolleiders en bovenschools directeuren die willen weten hoe ze het potentieel in hun organisaties kunnen benutten, terwijl ze recht doen aan persoonlijke ontwikkelbehoeften van hun personeel. Maar ook voor leraren die hun X-factor willen laten schitteren en argumenten nodig hebben om met hun directie in gesprek te zijn over hun ontwikkelwensen.
Download hem hier: De X-factor

Niet Meer Omschakelen –
een nieuwe leeromgeving voor 10-14jarigen in Nederland
(APS, 2009) – niet meer verkrijgbaar
Heb je je ook wel eens afgevraagd waarom wij 12-jarigen naar een ander schoolsysteem sturen? En of dat wel het beste is wat we kunnen doen? En of dat niet veel eerder moet? Of juist veel later? In deze brochure vertellen we vanuit het leerpsychologische, biologische en onderwijskundige perspectief hoe een leeromgeving voor 10-14jarigen eruit zou kunnen zien in het ideale geval. We zouden het erg graag realiseren met een durfachtig schoolbestuur!

Verantwoordingswaaier – voor alle scholen die hun onderwijs anders willen verantwoorden (APS, 2009) – niet meer verkrijgbaar
Scholen met een ander onderwijsconcept willen natuurlijk net als andere scholen zichtbaar maken wat hun leeropbrengsten zijn. Maar dat doen ze het liefst niet alleen op het gebied van de kerndoelen, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Deze scholen spreken vaak de ambitie uit om ‘alles uit kinderen te halen waterin zit’, maar het ontbrak vaak nog aan methodieken om vast te stellen of ze daarin slagen. In het R&D project Onderwijs Anders Verantwoorden zijn we samen met scholen in PO en VO op zoek gegaan naar methodieken en werkwijzen voor verantwoording die recht doen aan het (andere) onderwijsconcept. In de Verantwoordingswaaier vind je niet alleen een manier om anders te verantwoorden, maar ook praktijkverhalen van scholen die ermee gewerkt hebben.

Spelen met Inzicht (APS, 2008) – nog verkrijgbaar
Dit reflectiespel voor schoolleiders is een speels instrument om samen met collega-directeuren eigen vraagstukken te onderzoeken. Het spel helpt schoolleiders in het primair onderwijs om buiten hun vaste denkpatronen te treden. Met welke kwesties worstel je? Wat kun je doen? Wat houdt je tegen? Hoe breng je het in praktijk? Het spel helpt bij de transfer van weten naar doen. Het is te gebruiken bij intervisie met collega-schoolleiders maar ook voor persoonlijke reflectie op het werk.

Mooi Anders Agenda (BOOR/iPAO 2008) – niet meer verkrijgbaar
In opdracht van initiatiefgroep Passend Onderwijs Rotterdam (iPAO) heeft APS in samenwerking met mytylschool De Brug een kleurrijke agenda/schoolkalender ontwikkeld, vol inspirerende interviews, verhalen, wetenswaardigheden en reflecties.

Hoe sterk is jouw theewater? (APS, 2006) – bijna op
(Ook vertaald in Engels en Duits als: ‘How Strong are your Bones’ en ‘Klar Wie Dicke Tinte’)

Dé school bestaat niet. Elke school ziet er anders uit, is anders ingericht, is anders organiseerd, heeft andere ambities. Als onderwijsadviseur begeef je je dus voortdurend op onbekend terrein. Wat staat je te wachten vanaf het eerste contact met iemand uit een school? Hoe ziet diens omgeving eruit? Wat vraag je je af als je over het schoolplein naar de ingang loopt? Waar spreek je over en met wie?

Op basis van interviews en literatuur hebben we een aantal invalshoeken geselecteerd die naar ons idee kunnen helpen. De meeste hebben we als vraag geformuleerd. Hoewel iedereen zijn eigen manier van kijken en werken heeft, is ons werkveld gebaseerd op een beschikbaar kennisbestand, geaccepteerde praktijk en voortdurende accentverschuivingen. Deze gids poogt hierin te ordenen, te verhelderen en uit te dagen.

Het Grote Opleidingscircus (SCO Lucas/KPC Groep 2005) – nog verkrijgbaar

Veel mensen hebben mij in de afgelopen jaren vragen gesteld over opleiden in de school: ‘Hoe moeten we het doen?’ Daarop kun je alleen zelf het antwoord geven, als je bereid bent je te laten interviewen en zelf de spelletjes te spelen die wij ook gespeeld hebben of hadden moeten spelen.

In dit speel- en doeboek wandel je als het ware een school in. Hier ontmoet je twee of drie mensen die hun verhaal vertellen. Daarnaast valt er in elke school wat te beleven: een denkopdracht, reflectievragen of een spelletje. Het maakt niet uit bij welke school je begint te lezen, maar de denk- en doe-activiteiten zetten je aan tot actie en reflectie op je eigen opleidingspraktijk.

Advertenties