Voor het onderzoeks- en ontwikkelproject “De Bestuurder als Motor voor Leren” houd ik me bezig met de wens van bestuurders om de goede dingen te doen voor hun personeel en de leerlingen. Uit meer dan dertig interviews met professionele bestuurders in het PO komen meer dan veertig interventies naar voren die bestuurders ondernamen om leraren en schoolleiders te faciliteren om te leren. Misschien heb ik nou net ‘het neusje van de zalm’ gesproken (de mensen die ik heb geïnterviewd wilden graag meedoen aan het gesprek en waren door anderen genoemd als iemand die werkt aan de lerende organisatie), maar dan nog kun je volgens mij zeggen dat schoolbestuurders in het primair onderwijs er veel aan doen om hun verantwoordelijkheid voor goed onderwijs waar te maken.

Eén van de verwachtingen van al deze acties bleek uit meerdere interviews: ‘anderen in staat stellen om zelf goede keuzes te maken’. De bestuurders die ik sprak, willen graag dat leraren en schoolleiders zichzelf ontwikkelen door samen te werken met anderen, door zichzelf kritisch onder de loep te durven nemen en door hun werk openlijk te bespreken. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen, zoeken ze naar manieren die dat leren in de organisatie helpen bevorderen.

Over de interventies die ze ondernemen en over de mogelijkheden die ze samen bedenken, binnenkort meer. Op 12 september spreek ik een flink aantal van hen opnieuw. Dan maken we de match tussen wens en in te zetten actie. Ik verheug me er nu al op.

REFLECTIE1

Advertenties