Spannend, dat nieuwe regeerakkoord! De onderwijsparagraaf laat zien dat McKinseys ‘great to excellent’ nu echt is aangeslagen:

Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, maar onze ambitie reikt verder: wij willen tot de top vijf van de wereld gaan horen. De kwaliteit van de man of vrouw voor de klas of in de collegezaal is daarbij van doorslaggevende betekenis. En die kwaliteit staat of valt met opleiding en selectie van leraren en van directeuren en bestuurders die hun medewerkers stimuleren, belonen en zo nodig sanctioneren. Dit zijn de mannen en vrouwen van wie we het moeten hebben: in hen willen we investeren. Zo kan onderwijs het beste uit kinderen en studenten halen. Talent meer uitdagen en achterstanden verkleinen, ook als je geboren bent in een migrantenfamilie, een gezin met een laag inkomen of deelneemt aan het speciaal onderwijs. Het belang dat wij hechten aan goed onderwijs, wordt onderstreept door het feit dat wij onderwijs buiten de bezuinigingen hebben weten te houden en er in deze crisistijd zelfs in investeren. Met het onderwijsveld willen wij tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Over betere begeleiding van startende docenten en bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders. Over professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie. Over terugdringing van het aantal onbevoegde docenten. Het oordeel van de Onderwijsinspectie over scholen zal zich ook gaan uitstrekken tot de categorieën “goed” en “excellent”. 

Daar kun je van alles van vinden, maar het schept ook ruimte. Om in de laatste fase van ontwikkeling terecht te komen als schoolsysteem, wordt het uitermate belangrijk om niet alleen recht te doen aan professionalisering van de leraar (fase good to great), maar juist samenwerking tussen leraren en scholen te bevorderen. Dat betekent dat scholen en netwerken zelf aan zet zijn om hun ontwikkelvragen te expliciteren, zelf aan de knoppen te draaien om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en daadwerkelijk gebruik te maken van al aanwezige kennis en ervaring in en om de school. Eén van de mooiste manieren om dat te doen (als je het mij vraagt) is door het starten met professionele leergemeenschappen in en tussen scholen en door het (re-)activeren van netwerken van leraren, schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals. We kunnen het zelf en we kunnen het samen.

Image

Advertenties